6 / 7
6. Bądź wymagający, jeśli chodzi o obowiązki, stanowczy w dążeniu do dobra, odważny w zapobieganiu złu, ale zawsze łagodny i roztropny. Zapewniam cię, że prawdziwy sukces może być tylko owocem cierpliwości Niecierpliwość zwyczajnie mierzi uczniów i szerzy niezadowolenie wśród najlepszych z nich. Wieloletnie doświadczenie nauczyło mnie, że cierpliwość jest jedynym lekarstwem nawet w najgorszych przypadkach nieposłuszeństwa i braku reakcji wśród chłopców. Zdarzało się, że po wielu cierpliwych staraniach, a bez widocznego skutku, uznawałem za konieczne uciec się do surowych środków. Jednak nigdy niczego nimi nie wskórałem, a ostatecznie zawsze przekonywałem się, że w końcu triumfowało miłosierdzie, tam gdzie surowość poniosła klęskę. Miłość miłosierna jest lekarstwem na wszystko, choć jej lecznicze działanie może być powolne.
+