1 / 6
1. Stawiaj Boga na pierwszym miejscu

Skąd brała się niezwykła siła Dawida? Był człowiekiem, który znał Bożą łaskę i doskonale wiedział, co Bóg myśli o nim i co mówi na jego temat. To dawało pasterzowi odwagę, by przychodzić do Boga w każdym czasie, w każdym sezonie swojego życia, nawet w momencie upadku. Bycie człowiekiem jednej idei nie oznaczało oczywiście, że Dawid nie robił już niczego innego w swoim życiu. Wręcz przeciwnie, był zaangażowany w wiele spraw, był człowiekiem czynu. Ale zdawał sobie sprawę z tego, co najważniejsze i dzięki temu mógł we właściwy sposób ustalić priorytety w swoim myśleniu i działaniu.

To przekonanie, że modlitwa i spotkanie z Panem Bogiem są najwyższym priorytetem, doprowadziły ostatecznie do tego, że Dawid postanowił przekazać to doświadczenie całemu Izraelowi. Dlatego gdy został królem, jedną z pierwszych rzeczy, jakie uczynił, było odnowienie kultu. Umieścił w przybytku Arkę Przymierza i Namiot Spotkania, w którym uwielbienie i śpiewanie słowa Bożego trwało dniem i nocą.

+

© Pexels | CC0