2 / 6
2. Pamiętaj, że Bóg przyjmuje cię całego – również ze słabościami

Dawid jest niesamowitym przykładem człowieka, który wie, co myśli o nim Bóg: „Dajesz mi Twą tarczę ocalenia i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim” (Ps 18, 36). Wow! „Twoja troskliwość czyni mnie wielkim” – co za niesamowite sformułowanie! Źródłem wielkości Dawida był Pan Bóg.

Dawid nie uważał sam siebie za wielkiego człowieka, ale wiedział, że to łaskawość Pana Boga czyni go takim. Wzrost duchowy Dawida był działaniem Pana Boga w jego sercu. Pan Bóg nigdy nie skreślił Dawida, zawsze wspierał go, gdy ten mówił Mu swoje słabe „tak”. Ocalenie i wsparcie, jakiego doświadczał od Pana Boga, gdy zwracał się do Niego w momentach walki i słabości, powodowało, że Dawid wzrastał jako mąż Boży. Razem z Bogiem można przekroczyć każdy mur.

+

© Pexels | CC0