4 / 6
4. Kiedy przeżywasz trudności – nie zapominaj, że Bóg jest dobry i stoi po twojej stronie

Dawid doświadczając Boga, który jest światłem, woła: Nie boję się niczego! Wybawienie od zła, wyrwanie z ciemności dokonuje się przez stawanie w świetle Bożego oblicza. Tę pewność miał w sobie Dawid, mówiąc, że mógłby stanąć przed nim cały obóz warowny, a on się nie przestraszy.

Masz taką wiarę? Źródłem, którego dotknął Dawid jest sam Pan. Mając Boga, masz wszystko. W słowach „Pan obroną mojego życia” wyraża się ogromna troska Pana o Dawida, o mnie i o ciebie. To niesamowite: stajemy przed Tym, który stworzył cały wszechświat, i mamy pewność, że On sam jest naszym obrońcą!

+

© Pexels | CC0