6 / 13
Dokładaj pozostałe rośliny i kwiaty układając je spiralnie naokoło róży na zasadzie klepsydry. Od tego ruchu i tego, jak trzymasz kwiaty zależy forma bukietu. Wszystkie liście muszą być powyżej miejsca, w którym trzymasz rośliny.
+