3 / 10
Rośliny z chrześcijańskich legend i historii sztuki: ciemiernik wschodni
Roślina znalazła się w zestawieniu ze względu na czas kwitnięcia. Niektóre odmiany zakwitają bowiem przed Wielkanocą.
+

© Jan Haerer |Pixabay