5 / 12
Pracuj! „Nie ma konieczności przechodzenia na emeryturę. A jeśli już ktoś czuje taką potrzebę, powinno to nastąpić dużo później niż w wieku 65 lat. Przed 50 laty w Japonii było tylko 125 osób, które skończyły 100 lat. Dziś żyje ich ponad 36 tysięcy”.
+