6 / 12
Bądź aktywny dla społeczeństwa! „Od dnia kiedy skończyłem 65 lat, zacząłem pracować jako wolontariusz pomagający innym. Pomimo że bardzo dużo pracuję zawodowo, udzielanie się społecznie daje mi ogromną satysfakcję”.
+