17 / 30
Budynek Ministerstwa Zdrowia na Wzgórzu Ancón

© Jaime Massot Hernández