19 / 30
Hotel Central w dzielnicy San Felipe

© Jaime Massot Hernández