27 / 30
Pomnik inż. Goethalsa oraz budynek Administracji Kanału

© Jaime Massot Hernández