29 / 30
Budynek 710 rady dyrektorów władz Kanału Panamskiego

© Jaime Massot Hernández