20 / 22
Matka Boża Dobrej Rady, fot. Beata Zajączkowska
+