3 / 9
W warsztacie wyrobu pamiątek

© fot. Michał Banach / PKWP Polska