3 / 8
Fatima z siostrą Ann-Margaret.
+

© fot. archiwum rodzinne