1 / 9
Bądźcie pilni w zachowywaniu porządku, ponieważ porządek z kolei zachowa was. (Św. Bernard)
+