1 / 12
Naśladowanie Jezusa
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje» (Łk 9,23). Sprawa jest postawiona na ostrzu noża, czyli troski o zachowanie swojego życia. Jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, to znaczy zawsze mieć rację, to już je przegrał, a jeśli potrafi stracić je z powodu Jezusa, ten je wygra. Chrystus komentuje to kolejnymi słowami szokującymi każdego, kto myśli w kategoriach doczesnych. Dla mnie, ucznia Jezusa, On zawsze ma rację. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (Łk 9,24). – Trzeba mieć odwagę spojrzeć na siebie i precyzyjnie określić, kim ja jestem. Wtedy człowiek odkryje, że sam z siebie „jest niczym przed Pańskim Obliczem”. Dokonuje się to w chwili spotkania z Żywym Bogiem albo – co teraz często ma miejsce – ze zmartwychwstałym Chrystusem, rozpoznając w Nim Syna Bożego.
+

© fot. Wikimedia Commons | domena publiczna