10 / 12
Ciasne drzwi
Jezus dokładnie powiedział w Ewangelii Jana: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło (J 4,34). Pełnienie woli Ojca to jest pokarm dla uczniów Chrystusa na ziemi i w wieczności. U św. Mateusza jest mowa nie tylko o ciasnych drzwiach, ale i o ciasnej drodze, która do tych drzwi prowadzi, oraz o szerokiej, która polega na pełnieniu swojej woli i nie prowadzi do zbawienia, lecz kończy się przerażającym kataklizmem: Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest ta brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! (Mt 7,13-14).
+

© Wikimedia Commons | domena publiczna