12 / 12
Miłość, a nie nienawiść
Jest to zatem ostrzeżenie Chrystusa, aby miłość Jego wyprzedzała wszystkie inne miłości, bo wówczas zawsze On jest obecny. Ktokolwiek został wtajemniczony w Ewangelię i przeżył osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym, ten rozumie słowa, które On wypowiedział. Jezus nie wzywa do nienawiści. On w tych słowach wzywa do miłości, zwłaszcza przebaczającej. Trudno przebaczyć sobie, ojcu i matce, a czasem trudno również swoim własnym dzieciom. Kto nie umie przebaczać, nie umie kochać.
+

© Bill Perry | Shutterstock