2 / 12
Naśladowanie Jezusa
Istota sprawy polega na tym, czego człowiek chce. Ocalić siebie nie potrafi, bo nie da się ocalić ani prochu, ani nicości, którą on jest. Istnieje szansa – i to jest szokujące w Ewangelii – że można świadomie i dobrowolnie zdecydować się na przestawienie życia na koncepcję, którą prezentuje Chrystus. Nasze doczesne życie jest utracalne i ci, którzy w nie inwestują, tracą wszystko. Jezus otwiera oczy na to, że wszelka inwestycja w doczesność jest dla człowieka szkodliwa i prowadzi do tragedii. Ta prawda jest przez Niego jeszcze mocniej zaakcentowana w kolejnym zdaniu: Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże (Łk 9,26-27).
+

© fot. Wikimedia Commons | domena publiczna