3 / 12
Umieć stracić i zyskać
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? (Łk 9,25). Słowa Jezusa skierowane są do wszystkich Jego słuchaczy. Chce w nich poinformować, że kto decyduje się na opanowanie sztuki życia według Ewangelii, które polega na wędrowaniu za Nim, temu On jest przewodnikiem w każdej sytuacji, w jakiej się znajdzie. Taki uczeń Chrystusa zawsze liczy się ze swoim Mistrzem i nie spuszcza Go z oczu. To pójście za Jezusem jest dobrowolnym aktem i nie wolno do niego zmuszać.
+

© James Tissot | Brooklyn Museum | domena publiczna