4 / 12
Umieć stracić i zyskać
Dobrowolność bowiem polega na świadomym wyborze hierarchii wartości, którą żyje Chrystus. Skoro chcę iść za Nim, Jego hierarchia wartości jest moją. Jezus podaje trzy warunki wędrowania za Nim. Pierwszy: zaparcie się samego siebie. Chodzi o zrezygnowanie ze swoich racji. Chrystus zawsze ma rację i wcale nie chodzi o to, aby te racje rozumieć. Powinienem naśladować Go w codziennym życiu. Na tym polega wiara, że uznaję racje Jezusa, wiedząc, że zrozumiem te racje nieco później. Kto stawia kroki tylko zgodnie ze swoimi racjami, ten za Chrystusem nie idzie.
+

© Wikimedia Commons | A. N. Mironov | CC BY-SA 4.0