5 / 12
Ewangeliczne ryzyko
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze (Łk 12,32-34) Jezus przybył do nas z domu Ojca i doskonale zna bogactwo i piękno Królestwa swego Ojca. Chce nas przekonać, że to Królestwo musi być na pierwszym planie, a każda godzina doczesności winna być wykorzystana, by się przygotować do przeprowadzki. Życie na ziemi to tylko krótka droga, a jej celem jest Królestwo Boże. Chrystus mówi wyraźnie o decyzji Ojca, który postanowił dać nam Królestwo, a więc w formie łaski udzielić go tym, którzy żyją na ziemi jako na drodze, nie inwestując w dobra tego świata, bo to nie ma sensu. Jezus, mówiąc naszym językiem, oczekuje od swoich uczniów sprzedania swego mienia i przeznaczenia pieniędzy dla potrzebujących, czyli wzywa do mądrej jałmużny.
+

© James Tissot | Brooklyn Museum | domena publiczna