6 / 12
Ewangeliczne ryzyko
Jest czas pomnażania talentów i czas ich sprzedaży, aby ubogacić potrzebujących. Wyjątkowo cenna jest uwaga o sporządzeniu sobie trzosów, które nie niszczeją, co polega jedynie na przelaniu z konta na potrzeby domu Ojca i staje się skarbem niewyczerpanym. Warto zauważyć, że dobra gromadzone na koncie w niebie, najłatwiej przez mądrą jałmużnę, są niedostępne dla złodzieja i są niezniszczalne. Jezus mówi: Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Chodzi zatem o to, aby na ziemi serce było wypełnione skarbami wiecznymi, czyli biło miłosierdziem Chrystusa, bo ono już jest w Królestwie Bożym i ma zdrowy dystans do doczesności. To serce dziękuje za to, co posiada, i umie to twórczo wykorzystać dla ubogacenia innych.
+

© James Tissot | Brooklyn Museum | domena publiczna