8 / 12
Aktualne słowa Chrystusa
W praktyce wszystko sprowadza się do pełnienia woli Ojca „tu i teraz”. Na ziemi bowiem wola ta jest wpisana w czas. Uczeń Jezusa jest wypełniony pragnieniem poznania i wypełnienia woli Ojca. Łączy się to ze świadomą rezygnacją z pełnienia swojej woli. Słowa Chrystusa nie wymagają komentarza. Komentarza natomiast wymagają nasze czyny, o ile są pełnieniem woli naszej, a nie woli Ojca.
+

© Pixabay