9 / 12
Ciasne drzwi
Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli (Łk 13,24). Te słowa Chrystusa są odpowiedzią na pytanie, jakie Mu postawiono: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. Jezus wyraźnie sygnalizuje, że nie wystarczy chcieć być zbawionym, ale trzeba zdecydować się na przejście przez ciasne drzwi, czyli zrezygnować z tego wszystkiego, czego przez te drzwi nie da się przenieść. Mogą to być tony dobra doczesnego. Wielu ludzi uważa, że jeżeli czynią dobrze, to Bóg nie może mieć do nich o to pretensji. Tymczasem Ojcu Niebieskiemu zależy jedynie na pełnieniu Jego woli, bo to jest dobro, które można przenieść przez ciasne drzwi. Ono bowiem będzie pokarmem w życiu wiecznym.
+

© James Tissot | Brooklyn Museum | domena publiczna