10 / 12
"Świeta Rodzina", John Everett Millais, 1850 r.
Niejeden raz pewnie zranił się pomagając ziemskiemu tacie. Choć ten obraz niesie o wiele więcej znaczeń, popatrzmy na jego zupełnie ludzki aspekt - jest tu skaleczenie, troska i współczucie ze strony najbliższych.
+

© fot. Wikipedia