17 / 22
Podobnie jak figurka Maryi podającej Dzieciątko.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA