6 / 11
O rodzicielstwie
Najwspanialszym, co można mieć, jest posiadanie jak najwięcej dzieci.
+