7 / 11
Co powiedziałby tym, którzy nie wierzą, że jego nowo odkryta wiara jest żarliwa
Zapytałbym ich, czy kiedy idą spać, zgadzają się, że śpią. A kiedy się budzą, czy zgodzą się, że już nie śpią? Czy zgodzą się ze mną, że to dwa różne stany? Ludzie, którzy nie wierzą, są jak chodzące trupy. Oni śpią, a to jest przebudzenie.
+