2 / 12
Wnętrze kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, fot. Pankrzysztoff/Wikipedia
+