4 / 12
Maryja. Wnętrze kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, fot. Hans A. Rosbach/Wikipedia
+