9 / 12
Wjazd do Jerozolimy. Wnętrze kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, fot. Hans A. Rosbach/Wikipedia
+