12 / 12
Kardynał Karol Wojtyła z papieżem Janem Pawłem I, 1978.
+

© EAST NEWS