3 / 12
Karol Wojtyła ze swoją ciotką Marią Anną Wiadrowską (z domu Kaczorowską). Kraków, Planty, 1943.
+

© EAST NEWS