5 / 12
Karol Wojtyła w okresie, gdy pełnił funkcję wikariusza parafialnego, między 1948 a 1951.
+

© EAST NEWS