2 / 23
Obchody 74. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. „Marsz Mokotowa”
+

© Fot. K. Stępkowski