3 / 8
Poważny brak rozeznania co do istoty praw i obowiązków małżeńskich
Chodzi o sytuację, w której nupturient nie rozumie lub nie potrafi właściwie ocenić powagi podstawowych praw i obowiązków, jakie przyjmuje na siebie, zawierając małżeństwo. Nie można w ważny sposób zgodzić się na coś, czego się nie rozumie. Iksiński nie jest w stanie zawrzeć ważnie małżeństwa, skoro nie ma jasności, czego ono odeń wymaga.
+

© Pexels | CC0