4 / 8
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej
Dotyczy to sytuacji, w której ktoś teoretycznie zna małżeńskie obowiązki i prawa, ale praktycznie pozostaje niezdolny do ich wypełnienia na skutek różnego rodzaju zaburzeń psychicznych (niekoniecznie choroby psychicznej, ale na przykład zaburzeń osobowości, poważnej niedojrzałości psychicznej, emocjonalnej czy osobowościowej, silnie zakorzenionych nałogów, anomalii seksualnych, skrajnego egoizmu). Idzie o to, że nie można zobowiązać się do tego, czego nie jest się w stanie wypełnić.
+

© Pexels | CC0