6 / 8
Symulacja
To pozorna zgoda na małżeństwo przy jednoczesnym świadomym wykluczeniu samej jego istoty, elementarnych cech, praw lub obowiązków małżeńskich. Nieważnie zawiera małżeństwo także ten, kto robi to dla innych celów niż te, które przypisane są małżeństwu (np. Felek żeni się z Pepką, bo babcia obiecała mu sto tysięcy, jak doczeka jego ślubu). Symulacja może być częściowa lub całkowita. Całkowita polega na wykluczeniu samej instytucji małżeństwa i wynikających z niego zobowiązań. Częściowa wyklucza nie samo małżeństwo, ale którąś (lub któreś) z jego istotnych cech i przymiotów (np. wierność, nierozerwalność, posiadanie potomstwa – zwłaszcza to ostatnie dziś zdaje się kwestią szczególnie ważną).
+

© Pexels | CC0