7 / 8
Zawieranie małżeństwa pod warunkiem
To sytuacja, gdy nupturient uzależnia zawarcie lub trwanie małżeństwa od spełnienia określonych żądań lub zaistnienia jakichś okoliczności. Absolutnie wykluczone jest zawieranie małżeństwa pod warunkiem dotyczących przyszłości. Na warunek dotyczący przeszłości lub teraźniejszości wymagana jest zgoda kompetentnej władzy kościelnej, do której należy rozstrzygnięcie, czy warunek jest zasadny i godziwy.
+

© Pexels | CC0