8 / 8
Przymus i bojaźń
Nieważnie zawiera małżeństwo ten, kto bierze ślub przymuszony groźbą, szantażem, zastraszony w jakikolwiek sposób, pod presją. Nieważne, czy przymus jest fizyczny (z zewnątrz za pomocą siły) czy moralny (presja zewnętrzna lub wewnętrzna). Związek zawierany pod przymusem jest z natury nieważny, gdyż zgoda na małżeństwo musi być wyrażona dobrowolnie. Jeśli bojaźń wynikająca z przymusu ustała przed momentem ślubu, to małżeństwo jest ważne.
+

© Pexels | CC0