10 / 12
Przeszkoda powinowactwa
Powinowactwo to więzi wynikające nie z krwi, ale ze związku małżeńskiego (nawet jeszcze niedopełnionego) osób trzecich. Chodzi o więzi z krewnymi współmałżonka. Jednak jedynie powinowactwo w linii prostej stanowi przeszkodę zrywającą, od której nie ma możliwości dyspensowania. W innych przypadkach dyspensa jest możliwa.
+

© Pexels | CC0