12 / 12
Przeszkoda pokrewieństwa prawnego
Nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa osoby połączone w pokrewieństwie prawnym, wynikającym z adopcji w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.
+

© Pexels | CC0