2 / 12
Przeszkoda niezdolności dokonania stosunku małżeńskiego przez przynajmniej jedną ze stron
Przy czym Kodeks precyzuje, że chodzi tu o niezdolność uprzednią i trwałą – to znaczy zaistniałą jeszcze przed zawarciem związku. Nie ma natomiast znaczenia, czy jest ona absolutna czy względna – to znaczy: czy mamy do czynienia z niezdolnością do podjęcia aktywności seksualnej w ogóle, czy też jedynie z poślubioną przez siebie osobą. Jeśli przeszkoda ta jest wątpliwa, to wówczas nie uniemożliwia zawarcia ważnego małżeństwa, a póki wątpliwość trwa, nie pozwala na orzeczenie o nieważności małżeństwa. Warto też podkreślić, że nie chodzi tu o bezpłodność, ale o zdolność do podjęcia aktywności seksualnej w małżeństwie. Bezpłodność może być powodem nieważności małżeństwa, jeśli zostanie zatajona, o czym dalej.
+

© Pexels | CC0