3 / 12
Przeszkoda istniejącego już węzła małżeńskiego wiążącego którąkolwiek ze stron
Nie może ważnie zawrzeć małżeństwa ktoś, kto zawarł wcześniej jakikolwiek związek małżeński (niekoniecznie sakramentalny), póki w sposób zgodny z prawem i pewny nie stwierdzi się nieważności lub rozwiązania tego poprzedniego związku.
+

© Pexels | CC0