4 / 12
Przeszkoda różnej religii
Katolik nie może zawrzeć ważnego małżeństwa z osobą nieochrzczoną lub ochrzczoną, która odstąpiła od wiary (formalnie lub nie). Możliwe (i w praktyce częste) jest uzyskanie dyspensy od tej przeszkody, wymagające jednak spełnienia konkretnych warunków.
+

© Pexels | CC0