5 / 12
Przeszkoda święceń
Mężczyzna, który przyjął święcenia nie może ważnie zawrzeć związku małżeńskiego. Również od tej przeszkody można uzyskać dyspensę (ale jedynie od Stolicy Apostolskiej). Przeszkoda ta nie obowiązuje, jeśli na mocy prawomocnego wyroku stwierdzona zostanie nieważność święceń.
+

© Pexels | CC0