6 / 12
Przeszkoda ślubów czystości składanych w instytucie zakonnym
Dotyczy osób, które złożyły wieczyste i publiczne śluby czystości w instytucie zakonnym. Podobnie jak w przypadku przeszkody wynikającej z przyjęcia święceń, istnieje możliwość uzyskania dyspensy, ale jedynie od Stolicy Apostolskiej. Przeszkoda ta ustaje także na skutek prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność ślubów.
+

© Pexels | CC0