7 / 12
Przeszkoda uprowadzenia
Z natury nieważne jest małżeństwo mężczyzny z kobietą uprowadzoną przez niego bądź przetrzymywaną w celu zawarcia małżeństwa, chyba że po uwolnieniu i w bezpiecznych dla siebie warunkach kobieta sama swobodnie wybierze to małżeństwo. Trzeba przyznać, że dla nas brzmi to dzisiaj dość „egzotycznie”, jednak raptus puellae musiał być niegdyś realnym problemem, skoro kwestię tę uwzględniono w Kodeksie.
+

© Pexels | CC0